Medicii cu competente limitate

1. Cine sunt medicii cu competente limitate

Medicii cu competențe limitate sunt absolvenții licențiați ai facultăților de medicină incepand cu promotia 2005 si neconfirmați în rezidențiat.

2. Cadrul legislativ al practicarii profesiei de catre medicii cu competente limitate

Medicii cu competente limitate pot practica medicina în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare si in conformitate cu Normele metotdologice privind încadrarea și activitatea medicului cu competențe limitate aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 527/201.

3. Unde si cum se pot angaja medicii cu competente limitate

Medicii cu competențe limitate pot fi încadrați în unități sanitare publice și private, precum și în cabinetele medicilor de familie, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, după caz, în condițiile legii.
Medicii cu competențe limitate nu pot intra în relație contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate, nu pot fi încadrați în serviciile de ambulanță și nu au dreptul la cod de parafă.

Ocuparea posturilor vacante de medici cu competențe limitate se face prin concurs, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind încadrarea medicilor.

Numărul de posturi de medici cu competențe limitate la nivelul unei unități sanitare nu poate depăși 20% din numărul total de posturi de medici specialiști sau primari din statul de funcții aprobat.

4. Repere in desfasurarea activitatii de catre medicii cu competente limitate

Salarizarea medicilor cu competențe limitate se face la nivelul funcției de medic stagiar.

Medicii cu competențe limitate își desfășoară activitatea conform fișei postului, sub supravegherea unui medic specialist sau primar, nominalizat de managerul unității sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicină de familie.

Actul medical prestat de către medicii cu competențe limitate are drept scop îndeplinirea unor sarcini în acordarea asistenței medicale și continuarea dezvoltării abilităților profesionale și cunoștințelor dobândite pe parcursul facultății.

Medicii cu competențe limitate îndeplinesc cu promptitudine indicațiile medicului supraveghetor și colaborează cu asistentul medical în vederea asigurării în mod optim a îngrijirilor acordate pacienților.

Medicii cu competențe limitate respectă normele eticii și deontologiei medicale față de pacienți și membrii echipei medicale.

5. Care sunt activitatile pe care le pot desfasura medicii cu competente limitate

Activitățile desfășurate de către medicii cu competențe limitate sunt următoarele:
a) examinează pacienții (înregistrarea datelor personale și de contact ale pacientului, înregistrarea motivului prezentării, înregistrarea datelor anamnestice, efectuarea examenului obiectiv pe aparate și sisteme);
b) întocmește și completează foaia de observație clinică generală la internare;
c) înregistrează pacienții scriptic și/sau informatic și completează datele acestora în documentele de evidență din cabinetele de medicină de familie;
d) informează pacientul cu privire la particularitățile bolii și terapia recomandată, respectând indicațiile medicului supraveghetor;
e) însoțește pacientul la investigațiile prescrise și îi oferă acestuia explicații despre procedurile respective și necesitatea efectuării acestora;
f) urmărește evoluția pacienților aflați la tratament și consemnează evoluția curentă în foaia de observație clinică generală;
g) aduce la cunoștința medicului supraveghetor evoluția curentă a pacienților aflați la tratament;
h) completează documentele de externare, recomandările terapeutice și întocmește documentele anexe (rețete medicale, bilete de trimitere, concedii medicale) la indicația medicului supraveghetor;
i) participă la activitățile curente de prezentare a cazurilor (rapoarte de gardă, contravizite) din unitățile sanitare, precum și la vizitele la domiciliu efectuate de medicul supraveghetor;
j) aplică tratamentele aprobate de medicul supraveghetor;
k) efectuează manevrele terapeutice în care este instruit, sub coordonarea medicului supraveghetor;
l) asistă și ajută medicul supraveghetor titular al cabinetului de medicină de familie la derularea programelor de sănătate din cadrul asistenței medicale primare, sub responsabilitatea acestuia;
m) îndrumă pacienții și îi prezintă pe criterii de urgență medicului curant supraveghetor, în conformitate cu protocoalele și ghidurile aprobate;
n) prescrie investigațiile la indicația medicului supraveghetor și înregistrează rezultatele acestora în foaia de observație clinică generală, respectiv în documentele de evidență din cabinetele de medicină de familie;
o) sesizează cu promptitudine medicului supraveghetor situațiile de urgență apărute în evoluția pacienților și participă, în cadrul echipei medicale, la rezolvarea acestora;
p) participă sub supraveghere la proceduri, manopere și tehnici diagnostice și terapeutice;
q) efectuează proceduri, manopere, tehnici diagnostice și terapeutice simple, la indicația și sub coordonarea medicului supraveghetor;
r) participă la activitatea medicală desfășurată în unitățile de primiri urgențe, sub supravegherea medicului-șef de gardă;
s) discută abordarea diagnostică și terapeutică pentru fiecare caz, întocmește și susține prezentări de caz;
t) participă la activitatea de gardă, sub supravegherea medicului titular de gardă.
(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. r) se realizează prin:
a) examinarea pacienților, solicitarea investigațiilor paraclinice și aplicarea tratamentelor;
b) identificarea pacienților care necesită spitalizare;
c) identificarea pacienților care necesită consult imediat în serviciul de urgență;
d) desfășurarea de activități ca membru într-o echipă de reanimare cu sarcini specifice, sub supravegherea medicului- șef de gardă;
e) efectuarea de proceduri, manopere, tehnici diagnostice și terapeutice, inclusiv măsuri precoce de resuscitare cardio- pulmonară (BLS), conform indicațiilor medicului supraveghetor;

2 comentarii la „Medicii cu competente limitate

 1. Ouatu-Bot Valeriu Răspunde

  As dori sa stiu daca un medic cu competente limitate – angajat la un CMI -Medicina de familie poate obtine cod de parafa dupa o anumita perioada de timp.
  Multumesc cu anticipatie.

  • cristisava Autor articolRăspunde

   Rapunsul este negativ deoarece medicul cu competente limitate nu are dreptul de a obtine acest cod de parafa.
   Legea nu face distinctie in aplicarea interdictiei intre un medic cu competente limitate debutant sau unul care sa aiba o anumita experienta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *